Trang chủ / Đề thi THPT Quốc Gia / Bài Tập Môn Vật Lý Về Hạt Nhân Nguyên Tử Phần 1

Bài Tập Môn Vật Lý Về Hạt Nhân Nguyên Tử Phần 1

Bài Tập Môn Vật Lý Về Hạt Nhân Nguyên Tử Phần 1 là tài liệu tổng hợp kiến thức về chuyên đề vật lý hạt nhân, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức về nguyên tử, phản ứng hạt nhân, phóng xạ, phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *