Bộ Tài Liệu Ôn Tập Môn Toán Lớp 12 Phần Hình Học Môn toán đổi hình thức từ thi tự luận sang trắc nghiệm khiến học sinh khá bối rối khi gặp phải các dạng bài giải đến hàng trang giấy nhưng chỉ được làm trong 1 đến 2 phút phải ra đáp số đúng.   
Bộ Tài Liệu Ôn Tập Môn Toán Lớp 12 Phần Hình Học

Bộ Tài Liệu Ôn Tập Môn Toán Lớp 12 Phần Hình Học

21
0
SHARE

Môn toán đổi hình thức từ thi tự luận sang trắc nghiệm khiến học sinh khá bối rối khi gặp phải các dạng bài giải đến hàng trang giấy nhưng chỉ được làm trong 1 đến 2 phút phải ra đáp số đúng.