Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 12 Năm Học 2018-2019 Có Đáp Án Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.
Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 12 Năm...

Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 12 Năm Học 2018-2019 Có Đáp Án

17
0
SHARE

Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài trong thời gian 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

de thi hoc ki 1