Đề Luyện Thi ĐH Môn Toán Lớp 12 Hay Môn Toán trong phương án thi THPT Quốc gia 2019 có nhiều thay đổi. Hình thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm khách quan. Lượng thời gian làm bài giảm còn 90 phút với 50 câu đòi hỏi thí sinh phải có kiển thức bao quát và tư duy nhanh mới có thể làm
Đề Luyện Thi ĐH Môn Toán Lớp 12 Hay

Đề Luyện Thi ĐH Môn Toán Lớp 12 Hay

11
0
SHARE

Môn Toán trong phương án thi THPT Quốc gia 2019 có nhiều thay đổi. Hình thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm khách quan. Lượng thời gian làm bài giảm còn 90 phút với 50 câu đòi hỏi thí sinh phải có kiển thức bao quát và tư duy nhanh mới có thể làm tốt bài thi môn Toán.