Trang chủ / Đề thi THPT Quốc Gia / Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Môn Hóa Học 2019- Đề Chuẩn Theo BGD

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Môn Hóa Học 2019- Đề Chuẩn Theo BGD

So với đề thi chính thức kì thi THPT quốc gia năm 2018, Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Môn Hóa Học 2019- Đề Chuẩn Theo BGD độ khó của đề thi tham khảo được giảm, số câu hỏi dễ và câu hỏi lí thuyết tăng lên, số câu vận dụng cao giảm đi chỉ còn chiếm khoảng 10%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *