Trang chủ / Điểm chuẩn Đại học / Điểm chuẩn Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp Việt Nam tại Đồng Nai năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp Việt Nam tại Đồng Nai năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Để tránh những sai lầm trong việc chọn ngành khi xét tuyển vào Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp Việt Nam tại Đồng Nai thì việc tham khảo điểm chuẩn năm 2018 cũng như chỉ tiêu năm 2019 là điều rất quan trọng đối với thí sinh.

Điểm chuẩn Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp Việt Nam tại Đồng Nai năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp Việt Nam tại Đồng Nai năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Thông tin tuyển sinh Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp Việt Nam tại Đồng Nai năm 2019

Tổ hợp môn theo các khối xét tuyển :(A00. Toán, Vật lí, Hóa học; A16. Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn; B00. Toán, Hóa học, Sinh học; C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; C01. Ngữ văn, Toán, Vật lí; C04. Ngữ văn, Toán, Địa lí; C13. Ngữ văn, Sinh học, Địa lí; C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội;D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; D07. Toán, Hóa học, Tiếng Anh; D08. Toán, Sinh học, Tiếng Anh; D10. Toán, Địa lí, Tiếng Anh; D96. Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh ; H00. Toán, Ngữ văn, Vẽ MT; V00. Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật; V01. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật.)

  1. Đối tượng và khu vực tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

– Đối với bậc Đại học: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc tương đương.

– Theo thông tin tuyển sinh trong năm 2019 được biết, đối với bậc Đại học liên thông: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng (thí sinh tốt nghiệp trung cấp hình thức 3 năm phải có giấy xác nhận hoàn thành các môn văn hóa theo quy định của Bộ GD & ĐT).

– Đối với bậc đại học văn bằng 2: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học.

2.2. Khu vực tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước (không phân  biệt vùng miền, dân tộc, giới tính…).

  1. Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển:

3.1. Đối với bậc đại học:

3.1.1. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2019, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo 3 phương thức sau:

– Phương thức 1: xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019;

– Phương thức 2: xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình cả năm của 3 năm học lớp 10, 11, 12;

– Phương thức 3: Tổ chức thi tuyển sinh (dự kiến thi vào tháng 11-12, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh).

3.1.2. Điều kiện xét tuyến:

* Đối với phương thức 1 (thí sinh dùng điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển)

– Tốt nghiệp THPT;

– Có điểm thi THPT quốc gia các trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của nhà trường.

* Đối với phương thức 2 (thí sinh dùng kết quả học tập bậc THPT để xét tuyển)

– Tốt nghiệp THPT;

– Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển năm lớp 12 đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10); Hoặc trung bình chung của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

3.2. Đối với đại học liên thông

3.2.1. Phương thức tuyển sinh

Năm 2019, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo 3 phương thức sau:

– Phương thức 1: xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019;

– Phương thức 2: xét kết quả học tập trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng .

– Phương thức 3: Tổ chức thi tuyển sinh (dự kiến thi vào tháng 11-12, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh).

3.2.2. Điều kiện xét tuyển:

  1. Phương thức 1 (thí sinh dùng điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển)

– Tốt nghiệp THPT;

– Có điểm thi THPT quốc gia các trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của nhà trường.

  1. Đối với phương thức 2 (thí sinh dùng kết quả học tập trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

– Tốt nghiệp THPT;

– Xét điểm tổng kết ở bậc trung cấp/caođẳng đạt trung bình từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên.

  1. Phương thức 3: tổ chức thi tuyển sinh

            Tổ chức thi tuyển sinh (dự kiến thi vào tháng 11-12, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh).

3.3. Tuyển sinh văn bằng 2

            Năm 2019, nhà trường tuyển sinh văn bằng 2 theo 2 phương thức:

* Phương thức 1: xét tuyển đối với thí sinh thuộc các nhóm sau

– Thí sinh học và tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại trường đại học Lâm nghiệp cấp  đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính quy hoặc hệ không chính quy trong cùng nhóm ngành tại Trường Đại học Lâm nghiệp

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính quy thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.

– Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính quy thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.

Trong trường hợp số thí sinh xét tuyển cao hơn chỉ tiêu, Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thi kiểm tra để tuyển đủ số lượng (việc thi kiểm tra được thực hiện

* Phương thức 2: tổ chức thi tuyển sinh

– Tổ chức thi tuyển sinh được thực hiện đối với thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển tại khoản a mục này.

– Tổ hợp các môn thi tuyển sinh văn bằng gồm: Toán và pháp luật đại cương. Hình thức thi bài làm tự luận, thời gian làm bài mỗi môn 180 phút.

  1. Thời gian tuyển sinh:

Trường tổ chức 03 đợt nhận hồ sơ tuyển sinh, xét tuyển. Thời gian xét tuyển và lịch nhận hồ sơ của Trường như sau:

– Lịch xét tuyển đợt 1:

+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/1 đến 10/7/2019.

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 15/7/2019.

+ Nhập học đợt 1: Ngày 20/7/2019.

– Lịch xét tuyển đợt 2:

+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 10/7 đến 25/7/2019.

+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển trước ngày 25/7/2019.

+ Nhập học đợt 2: Ngày 01/8/2019.

– Lịch xét tuyển đợt 3:

Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu phân bổ thì các đợt tuyển bổ sung tiếp theo sẽ thực hiện sau ít nhất 15 ngày kể từ khi bắt đầu đợt trước đó; kết thúc tuyển sinh theo thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đợt xét tuyển được công bố công khai trên website của Trường tại địa chỉ http:www.vnuf2.edu.vn.

  1. Phương thức đăng ký xét tuyển:

5.1. Đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức dùng điểm thi THP Quốc gia:

Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo) cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia theo quy định của Sở GD & ĐT kèm theo lệ phí.

5.2. Đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức dùng kết quả học tập bậc THPT:

– Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT), lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại trường.

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển  bao gồm:

 + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019 (bản chính);

+ Học bạ THPT (bản sao);

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có;

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả xét tuyển.

5.3. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bậc liên thông đại học, đại học văn bằng 2

– Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT), lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại trường.

– Hồ sơ đăng ký dự thi  bao gồm:

 + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu quy định của nhà trường);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học( đối với thí sinh xét tuyển Văn bằng 2);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp/cao đẳng và học bạ THPT (đối với thí sinh xét tuyển liên thông đại học);

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có;

+ 2 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng;

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả xét tuyển.

– Lệ phí dự thi tuyển sinh: theo quy định của nhà nước.

5.4. Đăng ký xét tuyển online:

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online trên website nhà trường theo địa chỉ www.vnuf2.edu.vn/xettuyenonline.

  1. Chính sách ưu tiên:

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Quy chế Tuyển sinh chính quy trình độ Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển;

Lệ phí xét tuyển thực hiện theo thông tư liên tịch giữa Bộ GD & ĐT, Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).

  1. Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy:

– Mức thu học phí năm 2018 của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp là: 260.000 đồng/tín chỉ(trung bình mỗi sinh viên một năm học 33 tín chỉ tương đương mức học phí là 8.500.000 đồng/năm học).

– Nhà trường sẽ thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng tuyển sinh – Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp

Thị trấn Trảng Bom – huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai

SĐT: 02516.578.999 – 02516.508.777

Website: www.vnuf2.edu.vn

Nguồn: thptquocgia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *