Trang chủ / Điểm chuẩn Đại học / Điểm chuẩn Phân hiệu ĐH Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Phân hiệu ĐH Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Để tránh những sai lầm trong việc chọn ngành khi xét tuyển vào Phân hiệu ĐH Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam thì việc tham khảo điểm chuẩn năm 2018 cũng như chỉ tiêu năm 2019 là điều rất quan trọng đối với thí sinh.

Điểm chuẩn Phân hiệu ĐH Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Phân hiệu ĐH Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Thông tin tuyển sinh Phân hiệu ĐH Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam năm 2019

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả THPT quốc gia).

– Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 đến năm 2019 (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ lớp 12).

– Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 (đối với thí sinh xét tuyển thẳng).

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Ghi chú: Phương thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia;

– Phương thức 2: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THTP lớp 12;

– Phương thức 3: xét tuyển thẳng dựa vào tiêu chí Trường đưa ra (Trường có thông báo cụ thể trên Website: truongnoivu.edu.vn).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

  1. Xét theo kết quả thi THPT quốc gia

– Tốt nghiệp THPT.

– Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên

– Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (trường công bố sau khi thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia).

  1. Xét theo kết quả học tập THPT (lớp 12)

– Tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây.

– Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên

– Tổng điểm trung bình của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có môn học nào <5.0 điểm).

  1. Xét tuyển thẳng (Phụ lục các môn xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia)

– Tốt nghiệp THPT năm 2019

– Hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên

– Đạt điều kiện xét tuyển thẳng của Trường. Cụ thể:

Theo thông tin tuyển sinh trong năm 2019 được biết, tại trụ sở Hà Nội

+ Ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Luật: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt 03 Năm học sinh giỏi THPT và đã tốt nghiệp THPT.

+ Ngành Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học, Văn hóa học (bao gồm các chuyên ngành), Quản lý văn hóa, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước (bao gồm các chuyên ngành), Hệ thống thông tin: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên dành cho học sinh THPT và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt 03 năm học sinh giỏi THPT và đã tốt nghiệp THPT.

Tại Phân hiệu Quảng Nam

Ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Luật, Chuyên ngành Thanh tra, Quản lý nhà nước, Văn hóa học (chuyên ngành Văn hóa du lịch): Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp THPT hoặc có ít nhất 01 năm đạt học sinh Giỏi trở lên và 02 năm đạt học sinh Khá ở THPT và đã tốt nghiệp THPT.

Tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh

Ngành Quản trị văn phòng, Luật, Quản lý nhà nước, Lưu trữ học: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên dành cho học sinh THPT và đã tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đạt 03 năm học sinh giỏi THPT và đã tốt nghiệp THPT.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

  1. Mã số trường: DNV
  2. Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:

Tại Hà Nội: Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp C00, C01, C03, C19, C20 cao hơn 2.0 điểm so với các tổ hợp A00, A01, A10, D01, D02, D15.

Tại Phân hiệu Quảng Nam: Ngành Quản trị văn phòng, Luật và chuyên ngành Thanh tra điểm xét tuyển của tổ hợp C00, C20 cao hơn 1.0 điểm so với tổ hợp D01, D15, A00, A01.

Không có sự chênh lệch về điểm xét tuyển giữa các tổ hợp ở các ngành Quản lý nhà nước và chuyên ngành Văn hóa du lịch.

Tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh: Ngành Quản lý nhà nước, Luật điểm xét tuyển của tổ hợp C00 cao hơn 1.0 điểm so với tổ hợp D01, D15, A00, A01.

Không có sự chênh lệch về điểm xét tuyển giữa các tổ hợp ở các ngành Quản trị văn phòng và Lưu trữ học.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

2.7.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

  1. Xét tuyển theo phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia):

– Xét tuyển đợt 1: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển các đợt bổ sung (nếu có):

– Phiếu xét tuyển (Mẫu 01- ĐKXT của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội).

– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính).

– Bằng tốt nghiệp hoặc giấy CNTN THPT tạm thời (phô tô có chứng thực).

– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

– 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển được cho vào một túi đựng hồ sơ.

  1. Xét tuyển theo phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập Trung học phổ thông (xét tuyển học bạ lớp 12)

– Phiếu xét tuyển (Mẫu 02 – ĐKXT của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội).

– Học bạ THPT (phô tô có chứng thực).

– Bằng tốt nghiệp hoặc giấy CNTN THPT tạm thời (phô tô có chứng thực).

– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

– 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển được cho vào một túi đựng hồ sơ.

  1. Xét tuyển theo phương thức 3: Xét tuyển thẳng

– Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt được 03 năm học sinh Giỏi đối với trụ sở Hà Nội và Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh; 02 năm học sinh Khá/Giỏi đối với Phân hiệu Quản Nam.

+ Phiếu xét tuyển (Mẫu 03-TTPT của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội).

+ Giấy CNTN THPT tạm thời (phô tô có chứng thực).

+ Học bạ THPT (phô tô có chứng thực).

+ 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

2.7.2. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT (đợt 1):

– Phương thức 1: Xét tuyển theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Phương thức 2: Từ ngày 01 tháng 06 năm 2019 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 29 tháng 7 năm 2019.

– Phương thức 3: Xét tuyển theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường có thống báo, hướng dẫn cụ thể về đối tượng xét tuyển thẳng trên Website: truongnoivu.edu.vn).

2.7.3. Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:

Thí sinh nộp hồ sơ theo 1 trong số các cách thức sau:

  1. a) Nộp trực tiếp tại các địa điểm nhận hồ sơ của Trường: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nộp hồ sơ và lệ phí tại một trong số các địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Điểm thu hồ sơ số 1: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36, đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

– Điểm thu hồ sơ số 2: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam:

+ Số 749, đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, Tx. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

+ Số 2 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Năng.

– Điểm thu hồ sơ số 3: Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh: số 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

  1. Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, nộp hồ sơ và chuyển tiền lệ phí tại Bưu điện (loại dịch vụ “Chuyển phát hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển”) về 1 trong số các địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ trên.

Nguồn: thptquocgia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *