Trang chủ / Điểm chuẩn Đại học / Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Để tránh những sai lầm trong việc chọn ngành khi xét tuyển vào Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM thì việc tham khảo điểm chuẩn năm 2018 cũng như chỉ tiêu năm 2019 là điều rất quan trọng đối với thí sinh.

 

Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm 2019

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM thông báo tuyển sinh năm 2018 đối với hệ cao đẳng và trung cấp, cụ thể như sau:

Tiêu chí xét tuyển:

Theo thông tin tuyển sinh trong năm 2019 được biết, xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Điểm trung binh cả năm lóp 12.

Xét tuyển từ cao xuống thấp (sau khi cộng điểm uu tiên) cho đến khi đủ chi tiêu.

HS đăng ký xét tuyển: Theo mẫu cùa truờng

Thờii gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 30/9/2018.

Sau khi xét tuyển, nếu chưa đủ chi tiêu, trường xét tuyền bổ sung với thông báo cụ thể sau.

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Chọn một trong các cách sau:

*  Nộp hồ sơ xét tuyển trục tiếp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thảnh phố Hồ c Minh theo địa chỉ sau:

Phòng Tuyển sinh – Đào tạo;

Địa chi: số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hổ Chí Minh; Điện thoại liên hệ: (028) 38 110 521.

Xét tuyển trung cấp: 1.450 chỉ tiêu

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Đào tạo theo tín chỉ

Tiêu chí xét tuyển:

Thi sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Điểm trung binh cả năm lớp 12. Thí sinh rớt tốt nghiệp THPT: Điểm trung binh cả năm lớp 12.

Thí sinh tốt nghiệp THCS: Điểm trung bình cả năm lóp 9.

Xét tuyển từ cao xuống thấp (sau khi cộng điểm uu tiên) cho đến khi đủ chi tiêu.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo mẫu của trường

Thời gian nộp hồ s<r xét tuyển: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 30/9/2018.

Sau khi xét tuyển, nếu chua đù chi tiêu, trường xét tuyển bổ sung vói thông báo cụ thể sau.

Nộp hề sơ đẵng kỷ xét tuyển: Chọn một trong các cách sau:

* Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phổ Hồ c Minh theo địa chi sau:

Phòng Tuyền sinh – Đào tạo;

Địa chi: sé 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Binh, Tp. Hồ Chi Minh; Điện thoại liên hệ: (028) 38 110 521.

Gửi hồ sơ xét tuyển qua Bưu điện theo hỉnh thức báo đám chuyi phát nhanh, chuyền phát ưu tiên cho tnròng theo đia chi trên (Gift kỹ biên nhận I xuất trình khi trương yêu cầu).

* Đăng ký xét tuyển trục tuyến trên bang web: www.lttc.edu.vn (mục Đăng ký X

tuyển).

Thông tin chi tiết, liên hệ:

Phing Tuyển sinh – Đào tại, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

Email: tuvensinh@LTTC.edu.vn         IKebsite: www.LTTC.edu.vn

Diện thoịi tuyển sinh:

(028) 38110 521 Phòng Tuyển sinh – Đào lạo

0964 216 994   Thầy Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng

0909617 880    Thầy Hồ Văn Sĩ, Phụ trách Phòng Tuyển sinh – Đào tạo

0981 820 082   Thầy Lương Xuân Thịnh, Chuyên viên Phòng Tuyển sinh – Đào tạo

0966 833 168   Thầy Võ Minh Phương, Chuyên viên Phòng Tuyển sinh – Đào tạo

Nguồn: thptquocgia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *