Trang chủ / Điểm chuẩn Đại học / Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Để tránh những sai lầm trong việc chọn ngành khi xét tuyển vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang thì việc tham khảo điểm chuẩn năm 2018 cũng như chỉ tiêu năm 2019 là điều rất quan trọng đối với thí sinh.

Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2019

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/ 2018 của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phạm vi tuyển sinh: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Giang

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc học THPT

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

   + Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

   + Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) các môn văn hóa của năm lớp 12 theo tổ hợp các môn xét tuyển đạt 5,0 trở lên (theo thang điểm 10).

– Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định trong Đề án này và có kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên.

Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: 0

– Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Khi các thí sinh có cùng điểm xét tuyển, sử dụng các tiêu chí phụ như sau

+ Tiêu chí phụ 1: Điểm trung bình chung học tập cả năm lớp 12

(Tiêu chí phụ 1 dùng để xét cho những thí sinh có tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu xét tuyển)

+ Tiêu chí phụ 2: Kết quả xếp loại hạnh kiểm lớp 12

(Tiêu chí phụ 2 dùng để xét cho những thí sinh có điểm trung bình chung học tập cả năm lớp 12 bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh)

Theo thông tin tuyển sinh trong năm 2019 được biết, tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức  nhận  hồ sơ ĐKXT; các điều kiện xét tuyển

– Thời gian: Sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

– Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh có thể nộp Hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng ĐT&QLKH Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang – Tổ 16 – Phường Nguyễn Trãi – TP. Hà Giang – Tỉnh Hà Giang.

–  Các điều kiện xét tuyển

+  Đáp ứng đầy đủ  điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được quy định trong Đề án này.

+  Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1hồ sơ

Các nội dung khác

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang (có kèm theo).

+ Học bạ THPT/BTTHPT (bản phô tô công chứng).

+ Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019 hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019 (bản phô tô công chứng).

+ Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định (nếu có).

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

– Nguyên tắc xét tuyển

+ Thí sinh phải có đủ các điều kiện xét tuyển được quy định trong Đề án này

+ Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành tuyển sinh của Nhà trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

+ Điểm  xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ GD&ĐT).

ĐXT = TĐT + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển

TĐT: Tổng điểm các môn xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3

(Điểm môn 1,  Điểm môn 2,  Điểm môn 3 là Trung bình điểm tổng kết năm học các môn văn hóa của năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.)

ĐUT:  Điểm ưu tiên = (ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng)

+ Điểm trúng tuyển là điểm xét tuyển được lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển của Đề án này.

+ Sau khi xét tuyển mỗi đợt nếu chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

+ Thí sinh trúng tuyển phải nhập học trong thời hạn quy định theo Quy chế tuyển sinh. Quá thời hạn này thí sinh không nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển tiếp theo.

–  Về xét tuyển thẳng đối với đối tượng thuộc điểm i khoản 2 điều 7 (đối tượng 30a) và ưu tiên xét tuyển đối với các đối tượng thuộc khoản 2, khoản 3 điều 7  của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành

+ Ngành xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Ngành Giáo dục Tiểu học (mã ngành C140202).

+ Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: Không quá 10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng chính quy.

+ Tiêu chí xét tuyển thẳng

   * Tiêu chí chính: Tổng điểm môn văn, môn toán cả năm  lớp 12.

   * Tiêu chí phụ 1: Điểm trung bình chung học tập cả năm lớp 12

(Tiêu chí phụ 1 dùng để xét cho những thí sinh có tổng điểm môn văn, môn toán cả năm lớp 12 bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu xét tuyển)

   * Tiêu chí phụ 2: Kết quả xếp loại hạnh kiểm lớp 12

 (Tiêu chí phụ 2 dùng để xét cho những thí sinh có điểm trung bình chung học tập cả năm lớp 12 bằng nhau  và vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh)

+ Chương trình định hướng đào tạo: Cung cấp cho sinh viên môi trường đào tạo tốt nhất để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức cũng như các kỹ năng cơ bản để đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực được đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội và có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

– Hồ sơ nhập học

+ Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển do Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang cấp;

+ Học bạ THPT/BTTHPT (bản gốc để đối chiếu);

+ Giấy khai sinh (photo, công chứng);

+ Bằng tốt nghiệp THPT/BTTHPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2018 hoặc Giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THPT/BTTHPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019 (bản gốc để đối chiếu). Những người mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp trung học để đối chiếu kiểm tra.

+ Bản sao có công chứng các loại giấy tờ ưu tiên để được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định (nếu có).

Nguồn: thptquocgia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *