Trang chủ / Điểm chuẩn Đại học / Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Là một trong nhiều trường HOT nên Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh. Vậy trong năm 2019, chỉ tiêu của trường là bao nhiêu?

Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang năm 2019

Phương án tuyển sinh năm 2019 của Cao đẳng Y Tế Tiền Giang đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên

Cao đẳng chính quy

Thời gian đào tạo 03 năm, hình thức: tập trung

– Đối tương tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trờ lên.

– Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (không tính thời gian tốt nghiệp) vói những tổ hợp xét tuyển như sau:

Toán + 2 môn trong tổ hợp khoa học tự nhiên (KHTN) hoặc 2 môn trong tồ hợp khoa học xã hội (KHXH);

  • Toán + Vãn + 1 môn trong tổ hợp KHTN hoặc 1 môn trong tổ hợp KHXH;
  • Toán + Anh văn + 1 môn toong tổ hợp KHTN hoặc 1 môn trong tổ hợp KHXH;
  • Văn + 2 môn trong tổ hợp KHTN hoặc 2 môn trong tổ hợp KHXH;
  • Anh văn +2 môn trong tổ hợp KHTN hoặc 2 môn trong tồ họp KHXH;

Cao đẳng liên thông từ trung cấp

– Theo thông tin tuyển sinh trong năm 2019 được biết, thời gian đào tạo 1,5 năm, học tập trung hoặc thứ bảy và chủ nhật hoặc các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6.

– Đối tượng tuyển sinh:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đucmg trở lên.

+ Có bằng tốt nghiệp Trung cấp tương ứng vói ngành Cao đẳng liên thông đăng ký dự tuyển (không yêu cầu thâm niên công tác).

– Hình thức tuyền sinh: xét tuyển dựa vào điểm tốt nghiệp trung cấp tương ứng.

Cao đẳng liên thông văn băng 2

– Thời gian đào tạo 1,5 năm (đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng cùng khối ngành sức khỏe) hoặc 2 năm (đối vói thí sinh tốt nghiệp cao đẳng ngoài khối ngành sức khỏe); học tập trung hoặc thứ 7 và chủ nhật hoặc các buổi tối từ thứ 2 đen thứ 6

– Đối tượng tuyển sinh:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tuơng đương trở lên.

+ Cố bằng tốt nghiệp cao đẳng trớ lên (không yêu cầu thâm niên công tác).

– Hình thức tuyển sinh: xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo các tổ hợp xét tuyển giống cao đẳng chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở

– Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT (không tính thời gian tốt nghiệp) với những tổ hợp xét tuyển như sau:

Toán + 1 môn trong tổ hợp KHTN hoặc 1 môn trong tổ hợp KHXH;

Văn + 1 môn trong tổ hợp KHTN hoặc 1 môn trong tổ hợp KHXH;

Anh văn + 1 môn trong tồ hợp KHTN hoặc 1 môn trong tổ hợp KHXH.

Trung cấp liên thông văn bằng 2:

– Thời gian đào tạo 12 tháng (đổi vói thí sinh tốt nghiệp trung cấp cùng khối ngành sức khỏe) hoặc 18 tháng (đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp ngoài khối ngành sức khỏe); học chính quy hoặc thứ 7 và chủ nhật hoặc các buổi tối từ thứ 2 đến thứ

– Đối tượng tuyền sinh:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trờ lên.

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp trờ lên (không yêu cầu thâm niên công tác);

– Hình thức tuyển sinh: xét tuyển giống trung cấp chính quy.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

– Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng/Trung cấp do trường phát hành (thí sinh có thể tải trên trang thông tin điện tử của trường)

– Bản sao hợp lệ học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT, bảng điểm tốt nghiệp THPT, giấy chửng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

– Lệ phí xét tuyển: 30.000d/hồ sơ

– Lưu ý: Mã hộ khẩu thường trú, mã trường tốt nghiệp phổ thông, phân chia khu vực, đối tương ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Riêng thi sinh đăng ký xét tuyển liên thông: nộp thêm bảng điếm và bằng tót nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, điện thoại số 0273.3951464, địa chi email: daotao.caodangytetg@gmail.com,

Nguồn: thptquocgia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *