Trang chủ / Điểm chuẩn Đại học / Điểm chuẩn Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Để tránh những sai lầm trong việc chọn ngành khi xét tuyển vào Trường Đại học Buôn Ma Thuột thì việc tham khảo điểm chuẩn năm 2018 cũng như chỉ tiêu năm 2019 là điều rất quan trọng đối với thí sinh.

Điểm chuẩn Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm 2019

Đối tượng tuyển sinh:

– Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

– Có nguyện vọng và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định.

– Có điểm xét tuyển đảm bảo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019.

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; các trường hợp đặc biệt khác Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

  1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc.
  2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

3.1 Tuyển sinh đại học hệ chính quy: Thực hiện đồng thời 04 phương thức tuyển sinh như sau:

  1. Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả điểm thi các tổ hợp môn trong kỳ thi THPT Quốc gia (Chi tiết xem tại mục 6.1).

Theo thông tin tuyển sinh trong năm 2019 được biết, nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ cho các thí sinh đã được quy định tại Điều 32, Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, ban hành theo Thông tư số 04/2017, ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thí sinh này được tính 10,0 môn điểm khi xét tuyển trong trường hợp cùng là môn Tiếng Anh.

– Nhà trường sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

  1. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào điểm của tổ hợp môn trong học bạ THPT (Chi tiết xem tại mục 6.2), và áp dụng với các trường hợp sau:
  2. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số lượng không quá 5% chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành.
  3. Phương thức 4: Xét tuyển riêng theo đề án tự chủ tuyển sinh với số lượng không quá 5% chỉ tiêu của ngành đối với từng nhóm đối tượng như sau:

– Đối tượng là thí sinh đã tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá trở lên thuộc các ngành được quy định theo đề án tuyển sinh (tại Bảng ngành tại phụ lục 3 kèm theo đề án).

– Đối tượng là thí sinh đạt thành tích xếp loại học sinh giỏi trong năm học lớp 12 trở lên.

– Đối tượng là thí sinh đã tốt nghiệp THPT có thành tích được công nhận là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh đối với ngành Y và môn Hóa đối với ngành Dược học trong các kỳ thi do Sở giáo dục Đào tạo tại các địa phương tổ chức trong quá trình học THPT.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:          

– Có đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy theo quy định tại Quy chế tuyển sinh 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Tổng điểm tổ hợp môn dùng để đăng ký xét tuyển không thấp hơn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong năm tuyển sinh 2019.

– Ngưỡng điểm nhận hồ sơ:

+ Xét điểm thi THPT QG: Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo công khai trên website của trường, các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước các khi thí sinh đăng ký xét tuyển theo thời gian quy định.

+ Xét điểm học bạ THPT:  Thí sinh có kết quả học tập được xếp loại học sinh giỏi năm lớp 12.        

  1. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

6.1. Phương thức 1:  Xét tuyển điểm tổ hợp môn trong kỳ thi THTP Quốc gia

Điểm xét tuyển: Là tổng điểm thi tốt nghiệp 03 môn theo các tổ hợp quy định mà thí sinh đã lựa chọn để đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

      – Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ưu tiên, Trong đó:

+ ĐM1; ĐM2; ĐM3: Là kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của 03 môn tương ứng với 03 môn của tổ hợp xét tuyển, được làm tròn tới 02 chữ số thập phân.

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực xác định theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2019.

+ Điểm lệch của các tổ hợp xét tuyển là 0.

* Thí sinh được lựa chọn một hoặc tất cả các tổ hợp môn khi ĐKXT.

Xét tuyển kết quả học tập trong học bạ THTP:

Điểm xét tuyển: Là tổng điểm trung bình chung của 03 môn trong 04 học kỳ năm lớp 11 và 12 trong học bạ THPT mà thí sinh đã lựa chọn theo tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBM1 + TBM 2 + TBM 3 + Điểm ƯT.

Cách tính điểm trung bình chung môn học (TBM) của 04 học kỳ như sau:

+ TBM1; TBM2; TBM3: Là điểm trung bình chung của 04 học kỳ của môn tương ứng trong tổ hợp xét tuyển bằng học bạ THPT (Bao gồm học kỳ 1, 2 năm lớp 11 và học kỳ 1, 2 năm lớp 12)

+ TBM = (TBM _HKI Lớp 11 + TBM_HKII lớp 11 + TBM_HKI lớp 12 + TBM_ HKII Lớp 12)/4.

+ Điểm TBM và điểm xét tuyển được làm tròn đến 1 chữ số thập phân (tính theo thang điểm 10).

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Điều kiện xét trúng tuyển:

– Thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (Học lực năm học lớp 12 xếp loại giỏi).

– Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn): Là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo theo từng đợt xét tuyển của năm tuyển sinh.

– Cách thức xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, nguyện vọng xét tuyển và điểm xét tuyển của thí sinh sẽ lập danh sách theo thứ tự thí sinh có điểm xét tuyển từ cao trở xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì được tính ưu tiên theo thứ tự như sau:

  1. Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung môn Hóa của 04 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 cao hơn.
  2. Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, và có tổng điểm trung bình chung môn Hóa bằng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung môn ngoại ngữ của 04 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 THPT cao hơn.

Chính sách ưu tiên:        

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019; Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển, thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành. 

Nguồn: thptquocgia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *