Trang chủ / Điểm chuẩn Đại học / Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Để tránh những sai lầm trong việc chọn ngành khi xét tuyển vào Trường Đại học Hoa Sen thì việc tham khảo điểm chuẩn năm 2018 cũng như chỉ tiêu năm 2019 là điều rất quan trọng đối với thí sinh.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen năm 2019

Đối tượng tuyển sinh: Trường tuyển sinh đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; đối với người khuyết tật được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận, Hiệu trưởng trường sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Tùy theo phương thức tuyển sinh của Trường, thí sinh sẽ có thêm yêu cầu về điều kiện tuyển sinh phù hợp cho từng phương thức.

  1. Phạm vi tuyển sinh: Trường tổ chức tuyển sinh trong phạm vi cả nước, không giới hạn độ tuổi và năm tốt nghiệp của thí sinh tham gia tuyển sinh vào Trường.
  2. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2019, Trường tổ chức tuyển sinh bằng cách xét tuyển đối với tất cả các ngành, bậc đại học hệ chính quy theo các phương thức tuyển sinh như sau:

3.1. Phương thức 1: Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

3.2. Phương thức 2: Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) Trung học phổ thông.

3.3. Phương thức 3: Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn.

3.4. Phương thức 4: Xét tuyển trên các điều kiện theo yêu cầu của Trường.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:          

Tùy theo từng phương thức tuyển sinh, Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường và các điều kiện như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Trường xét tuyển các ngành tuyển sinh bậc đại học với kết quả điểm của các thí sinh đã tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (THPT) năm 2019 và các tổ hợp môn thi xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT do Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh phải đạt từ 5,00 điểm trở lên đối với môn Tiếng Anh. Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển của các tổ hợp môn là từ bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định trở lên. Thí sinh xem các tổ hợp môn xét tuyển tại Mục.6.

Phương thức 2: Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) Trung học phổ thông

Trường xét tuyển các ngành tuyển sinh bậc đại học với điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định). Công thức tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là:

Điểm ngưỡng đầu vào = (Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm HK 1 lớp 12)/3

Theo thông tin tuyển sinh trong năm 2019 được biết, đối với các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, thí sinh xét tuyển phải có thêm điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (gọi chung là điểm trung bình cộng môn) của môn Toán hoặc môn Ngữ văn phải đạt từ 5,5 điểm trở lên. Công thức tính điểm trung bình cộng môn (điểm làm tròn đến một số thập phân) như sau:

Điểm trung bình cộng môn = (Điểm TB môn cả năm lớp 10 + Điểm TB môn cả năm lớp 11 + Điểm môn HK1 lớp 12) / 3

Phương thức 3: Xét tuyển học bạ trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn

Điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp đạt từ 6.0 điểm trở lên (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định): Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 1, Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 2, Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12  môn 3. Thí sinh xem các tổ hợp môn xét tuyển tại Mục 2.6. của Đề án tuyển sinh này.

Công thức tính điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (làm tròn một số thập phân):

Điểm chất lượng đầu vào = (Điểm TB cả năm lớp 10,11, HK1 lớp 12 của môn 1/3 + Điểm TB cả năm lớp 10,11, HK1 lớp 12 của môn 2/3 + Điểm TB cả năm lớp 10,11, HK1 lớp 12 của môn 3/3)/3

Ngoài ra, đối với các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, thí sinh xét tuyển phải có thêm điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (gọi chung là điểm trung bình cộng môn) của môn Toán hoặc môn Ngữ văn phải đạt từ 5,5 điểm trở lên. Công thức tính điểm trung bình cộng môn (điểm làm tròn đến một số thập phân) như sau:

Điểm trung bình cộng môn = (Điểm TB môn cả năm lớp 10 + Điểm TB môn cả năm lớp 11 + Điểm môn HK1 lớp 12) / 3

Phương thức 4: Xét tuyển trên các điều kiện theo yêu cầu của trường

Các thí sinh có điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ từ 6,0 điểm trở lên (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định) và có một trong các điều kiện theo yêu cầu của Trường (tùy theo ngành) đều có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Một trong các điều kiện chi tiết như sau:

  1. Đối với tất cả các ngành, đạt điểm thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Hoa Sen tổ chức từ 6.0 điểm trở lên (thang điểm 10.0).
  2. Đối với các ngành tuyển sinh bậc đại học, trừ 3 ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất:

– Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS (academic) từ 5,5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên.

– Bằng cao đẳng hệ chính quy, nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT.

– Bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT) loại khá trở lên của cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển. Điều kiện này không xét tuyển đối với ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

  1. Đối với ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu:

Một trong các chứng chỉ quốc tế hoặc văn bằng quốc tế liên quan đến công nghệ thông tin, máy tính của các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, APTECH như sau:

– Chứng chỉ IT Passport/FE (Kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bản) theo Chuẩn Công nghệ thông tin Nhật Bản do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp;

– Chứng chỉ DNIIT do NIIT Ấn Độ cấp;

– Chứng chỉ nghề nghiệp ACCP, DISM, HDSE, ITT, ACNA, CPISM do APTECH cấp;

– Chứng chỉ CCENT, CCT, hoặc CCNA do Cisco cấp;

– Hoàn tất 1 trong các bài thi 70-xxx, chứng chỉ MOS của Microsoft.

– Giải khuyến khích trở lên của cuộc thi quốc gia Giải toán trên máy tính cầm tay.

– Huy chương đồng trở lên trong kỳ thi tay nghề ASEAN của các nghề liên quan đến ngành xét tuyển.

– Giải khuyến khích trở lên trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia với các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

– Huy chương đồng trở lên trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 của môn thi có trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành theo phương thức 1 của Trường.

– Điểm trung bình cộng môn Toán từ 8,0 điểm trở lên.

  1. Đối với ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường:

– Giải khuyến khích trở lên trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia với các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

– Huy chương đồng trở lên trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 của môn thi có trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành theo phương thức 1 của Trường.

– Điểm trung bình cộng của môn Hóa học hoặc Sinh học từ 8,0 điểm trở lên.

  1. Đối với 3 ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất:

– Giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi năng khiếu về mỹ thuật, thiết kế, hội họa do các đơn vị có uy tín trong và ngoài nước tổ chức.

– Điểm thi các môn vẽ hoặc môn Trang trí màu hoặc tương đương của các trường đại học có tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2019 từ 5,0 điểm trở lên.

– Bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT của cùng ngành hoặc ngành gần.

– Chứng chỉ quốc tế (Advanced diploma in multimedia) do ARENA, NIIT, APTECH cấp.

– Điểm phỏng vấn năng khiếu do trường Đại học Hoa Sen tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại Trường từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100).      

Nguồn: thptquocgia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *