Trang chủ / Điểm chuẩn Đại học / Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Thiết năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Thiết năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Là một trong nhiều trường HOT nên Trường Đại học Phan Thiết luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh. Vậy trong năm 2019, chỉ tiêu của trường là bao nhiêu?

Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Thiết năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Thiết năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Phan Thiết năm 2019

Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2019 và những năm trước.

  1. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

  1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Có 2 phương thức xét tuyển:

– Xét theo kết quả học tập ở bậc THPT (Xét học bạ)

– Xét theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Phan Thiết quy định.

– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT: Thí sinh lựa chọn 1 trong 3 hình thức sau:

+ Điểm trung bình cả năm của lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);

+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của cả năm học lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên;

+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.    

  1. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

6.1 Mã trường: DPT

Theo thông tin tuyển sinh trong năm 2019 được biết, mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển và điều kiện phụ trong xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

+ Trường đại học Phan Thiết không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển, các tổ hợp môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác, điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là 0 (không) điểm.

+ Điều kiện phụ trong xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia: Nếu các thí sinh xét tuyển có điểm xét tuyển bằng nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau:

* Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm thi môn chính kỳ thi THPTQG (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) lớn hơn.

* Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) năm lớp 12 lớn hơn.

* Ưu tiên 3: Thí sinh có điểm trung bình 2 môn còn lại trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12 lớn hơn.

Mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển và điều kiện phụ trong phương thức xét tuyển học bạ:

+ Trường đại học Phan Thiết không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển, các tổ hợp môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác, điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là 0 (không) điểm.

+ Điều kiện phụ trong phương thức xét học bạ: Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau:

* Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) năm lớp 12 lớn hơn.

* Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình tất cả các môn của 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.

  1. Tổ chức tuyển sinh:

7.1 Thời gian:

– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT:

            + Đợt 1: Từ ngày 18/02 đến 30/03                       + Đợt 2: Từ ngày 20/06 đến 20/07

            + Đợt 3: Từ ngày 21/07 đến 21/08                       + Đợt 4: Từ ngày 22/08 đến 22/09

            + Đợt 5: Từ ngày 23/09 đến 03/10                       + Đợt 6: Từ ngày 04/10 đến 14/10

            + Đợt 7: Từ ngày 15/10 đến 25/10                       + Đợt 8: Từ ngày 26/10 đến 06/11

– Thí sinh trúng tuyển được công bố trên trang web của Trường tại địa chỉ:  www.upt.edu.vn và www.pdt.upt.edu.vn

– Tùy tình hình thực tế hàng năm, Hiệu trưởng sẽ linh động điều chỉnh thời gian xét tuyển mỗi đợt cho phù hợp. Thông tin tuyển sinh được công bố công khai trên trang web của Nhà trường.

7.2 Hình thức nhận ĐKXT

– Nộp trực tiếp tại Ban tuyển sinh, Trường Đại học Phan Thiết, số 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận – Điện thoại: 0252 2461372-2461373.

– Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ trên.

– Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website www.ts.upt.edu.vn/xettuyentructuyen

7.3 Các điều kiện xét tuyển Đại học hệ chính quy

  1. a) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

– Tiêu chí xét tuyển:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước khi nhập học;

+ Thí sinh có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Phan Thiết quy định.

– Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm 3 môn trong các nhóm tổ hợp môn xét tuyển cộng với mức ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH chính quy hiện hành, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên.

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn 30% chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh các tiêu chí xét tuyển nêu trên và có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao nhất trở xuống cho đến đủ 30% chỉ tiêu của ngành.

+ Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng thì xét theo thứ tự ưu tiên trong phiếu đăng ký dự thi, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo.

  1. b) Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ).

– Tiêu chí xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và đạt 1 trong 3 điều kiện sau:

+ Điểm trung bình (ĐTB) chung của năm lớp 12 >= 6.0

+ Điểm trung bình (ĐTB) của 03 môn lớp 12 thuộc nhóm các tổ hợp môn dùng để lấy kết quả xét tuyển >= 6.0

+ Điểm trung bình (ĐTB) của 03 môn cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển >=6.0

– Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):

ĐXT = ĐTB + ĐƯTXT

ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng)÷3

(ĐXT được làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn 70% chỉ tiêu của  ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên.

+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn 70% chỉ tiêu của ngành, Trường sẽ xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên và có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao xuống thấp cho đến đủ 70% chỉ tiêu của ngành.

+ Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng thì xét theo thứ tự ưu tiên trong phiếu đăng ký xét tuyển, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo.         

  1. Chính sách ưu tiên:

8.1 Xét tuyển thẳng

– Đối tượng: Đối tượng tại  Điểm a, b, c, e, g, h, i, l, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh Đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyền sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017, thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Chỉ tiêu: Không giới hạn nhưng nằm trong tổng chỉ tiêu của Trường Đại học Phan Thiết. Riêng đối tượng tại Điểm i Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh Đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyền sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017) không quá 5% chỉ tiêu của từng ngành.

– Tiêu chí xét tuyển đối với đối tượng tại Điểm i Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2018:

+ Về hạnh kiểm: Hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Về lực học: Đã tốt nghiệp THPT và xét theo điểm trung bình cả năm lớp 12 (lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ 5% chỉ tiêu từng ngành)

– Danh mục các ngành được tuyển thẳng vào Trường Đại học Phan Thiết đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

Hồ sơ đăng ký, thời gian xét tuyển thẳng: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8.2 Ưu tiên xét tuyển

– Đối tượng ưu tiên xét tuyển: Các thí sinh thuộc đối tượng tại Điểm a, d, Khoản 3, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh Đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017, thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019) nhưng không dùng quyền tuyển thẳng vào Trường.

– Tiêu chí xét tuyển ưu tiên: Thí sinh thuộc đối tượng trên được Hiệu trưởng xem xét ra quyết định nhập học khi đạt các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT năm 2019.

+ Điểm thi THPT quốc gia ứng với một trong các tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Phan Thiết đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định trở lên.

– Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Không giới hạn nhưng nằm trong tổng chỉ tiêu của Trường Đại học Phan Thiết

  1. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Thực hiện theo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo       

  1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Dự kiến từ 370.000 – 400.000 đồng/ tín chỉ (tùy theo ngành)          

Nguồn: thptquocgia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *