Môn Anh Lớp 12 Chuyên Đề Câu Gián Tiếp – Lý Thuyết Và Bài Tập Có Đáp Án Câu gián tiếp là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật và ý nghĩa không thay đổi.
Môn Anh Lớp 12 Chuyên Đề Câu Gián Tiếp – Lý Thuyết...

Môn Anh Lớp 12 Chuyên Đề Câu Gián Tiếp – Lý Thuyết Và Bài Tập Có Đáp Án

12
0
SHARE

Câu gián tiếp là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật và ý nghĩa không thay đổi.