Trang chủ / Đề thi THPT Quốc Gia / Môn Anh Lớp 12 Chuyên Đề Câu Gián Tiếp – Lý Thuyết Và Bài Tập Có Đáp Án

Môn Anh Lớp 12 Chuyên Đề Câu Gián Tiếp – Lý Thuyết Và Bài Tập Có Đáp Án

Câu gián tiếp là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật và ý nghĩa không thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *