Trang chủ / Thông tin tuyển sinh / Phương án tuyển sinh đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên năm 2019

Phương án tuyển sinh đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên năm 2019

Trường đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 với tổng 930 chỉ tiêu.

Thông tin tuyển sinh ĐH Y dược – ĐH Thái Nguyên 2019

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên là một trong bảy trường y khoa đầu ngành tại miền Bắc Việt Nam. Có sứ mạng đào tạo bác sĩ, dược sĩ có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam. Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc hệ thống Đại học Thái Nguyên.

Sau 35 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y khoa – Đại học Thái Nguyên chỉ đào tạo duy nhất mã ngành đại học là Bác sĩ đa khoa. Trước tình hình đó, Trường đã tích cực chuẩn bị nhân lực, chương trình, giáo trình và kinh nghiệm, sau đó lần lượt các mã ngành đào tạo đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo quyết định giao nhiệm vụ đào tạo như: Dược sĩ đại học, cử nhân Điều dưỡng (năm 2004); Bác sĩ Y học dự phòng (năm 2006); Bác sĩ Răng Hàm Mặt (năm 2007). Quy mô đào tạo đạt 6500 học sinh, sinh viên. Hàng năm, Nhà trường tuyển sinh từ 1500 đến 1700 học sinh, sinh viên ở các cấp độ và loại hình đào tạo khác nhau.

Với mục tiêu phát triển theo định hướng ứng dụng; từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý trên cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế và cung cấp dịch vụ. Nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện, gồm: đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo; năng lực thực hành; năng lực nghiên cứu khoa học; năng lực ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức. Cùng sứ mạng đào tạo cán bộ y tế trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển hệ thống y tế; cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước. Phấn đấu, xây dựng Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên thành một Đại học sức khỏe đa ngành, đa bậc học; cơ sở đào tạo lớn về nhân lực y tế; có tiềm năng và năng lực nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên trình độ cao, cơ sở vật chất đồng bộ để làm tiền đề phát triển vững chắc, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

Phương án tuyển sinh đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên năm 2019

Nguồn: thptquocgia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *