Trang chủ / Thông tin tuyển sinh / Phương thức tuyển sinh năm 2019 ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Phương thức tuyển sinh năm 2019 ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Thông tin tuyển sinh năm 2019 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã được cập nhật trên các trang truyền thông. Dự kiến trường sẽ tuyển 1200 chỉ tiêu chính quy, trong đó 300 chỉ tiêu sư phạm kỹ thuật theo 2 phương thức.

Phương thức tuyển sinh năm 2019 ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là một trong sáu Đại học Sư phạm Kỹ thuật của cả nước – đào tạo kỹ thuật lấy ứng dụng làm trọng tâm để giảng dạy, có chức năng đào tạo kỹ sư công nghệ và giáo viên kỹ thuật. Được đánh giá là một trong những trường đại học kỹ thuật đầu ngành tại Vùng Đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Nhiều năm thành lập và đổi tên đến ngày 05 tháng 01 năm 2006 Trường chính thức được nâng cấp thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo và bồi dưỡng hàng vạn cán bộ kỹ thuật, giáo viên dạy nghề, công nhân kỹ thuật phục vụ có hiệu quả cho ngành dạy nghề và các ngành kinh tế quốc dân khác trong phạm vi cả nước. đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học theo hướng ứng dụng thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  và khả năng hội nhập quốc tế. Nhà trường không ngừng phát triển để thực hiện mục tiêu phát triển theo định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Quốc gia và khu vực.

Ngoài ra, trường còn mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài nước về các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Phương thức tuyển sinh ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định năm 2019

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển sinh năm 2019 với tổng 1200 chỉ tiêu chính quy.

Ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển:

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định xét tuyển theo 2 phương thức cụ thể:

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (chỉ dùng để xét tuyển hệ đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế).

1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

– Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp trung học.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển

– Dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ1  +  ĐUT

Trong đó: TĐ1 là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển, ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến):

+ Đối với hệ đại học sư phạm kỹ thuật: ĐXT đạt từ 17,0 điểm trở lên.

+ Đối với hệ đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế: ĐXT đạt từ 13,0 điểm trở lên.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có thể được điều chỉnh tại thời điểm xét tuyển để phù hợp với tình hình tuyển sinh thực tế và đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào của Nhà trường.

d) Nguyên tắc xét tuyển

– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm bài thi môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo. Điểm xét tuyển đợt sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước.

2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

– Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp trung học.

– Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 từ loại Khá trở lên.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển

– Dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ2 + ĐUT.

Trong đó: TĐ2 là tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển; ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu (dự kiến) : TĐ2 đạt từ 18,0 điểm trở lên.

d) Nguyên tắc xét tuyển

– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

– Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo. Điểm xét tuyển đợt sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước.

Nguồn: thptquocgia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *