Trang chủ / Thông tin tuyển sinh / Bộ sẽ kiểm tra các trường Đại học tổ chức thi riêng

Bộ sẽ kiểm tra các trường Đại học tổ chức thi riêng

Ngoài việc thanh tra giám sát kỳ thi THPT quốc gia năm nay tại các địa phương tổ chức thì Bộ GD&ĐT cũng sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục Đại học tổ chức thi riêng năm nay.

Học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh minh họa

Bộ sẽ kiểm tra các trường Đại học tổ chức thi riêng

Cụ thể, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn có 3-5 người, kiểm tra tại 2 cơ sở giáo dục đại học có tổ chức thi riêng để phục vụ mục đích tuyển sinh trong mùa tuyển sinh năm nay.  Theo thông báo tuyển sinh của các trường Đại học Cao đẳng năm nay, dự kiến kiểm tra 20 cơ sở giáo dục đại học tổ chức thi riêng. Thành phần thanh tra đối với các trường Đại học tổ chức thi riêng gồm cán bộ, công chức Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ. 

Theo đó, công tác kiểm tra tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ chia làm 3 đợt. Bộ GD&ĐT sẽ chia thành 3 đợt, đợt 1 kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học thành lập 2 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn có từ 3-5 người, kiểm tra tại nhiều cơ sở giáo dục Đại học

Đợt 2 thành lập 2 đoàn thanh tra; mỗi đoàn có 3-5 người, thanh tra tại 5 cơ sở giáo dục Đại học. Dự kiến thanh tra 10 cơ sở giáo dục Đại học (có ngưỡng đảm bảo thấp, tổ hợp xét tuyển lạ);

Đợt 3 cũng thành lập 2 đoàn thanh tra, mỗi đoàn có 3-5 người, thanh tra tại 5 cơ sở giáo dục Đại học. Dự kiến thanh tra 10 cơ sở giáo dục Đại học (có dấu hiệu tuyển sinh không đúng quy định). Số các cơ sở giáo dục Đại học được thanh tra/kiểm tra căn cứ vào tình hình thực tế do lãnh đạo Bộ GD&ĐT quyết định.

Thí sinh được gọi vào phòng thi tốt nghiệp năm 2019

Trước đó, cập nhật thông tin tuyển sinh, Bộ GD&ĐT cũng đã lên kế hoạch chi tiết thanh tra công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2020. Theo đó, công tác thanh tra sẽ thực hiện ở tất cả các khâu trong kỳ thi và xét tuyển.

Bộ GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị kỳ  thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, công tác tổ chức thi, tuyển sinh, xét tuyển, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh..

Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thanh tra của Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra, việc chỉ đạo, chuẩn bị thi và việc thanh tra/kiểm tra công tác chuẩn bị thi của Sở GD&ĐT theo các khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam (tổng số 20 sở GD&ĐT).

Việc kiểm tra, giám sát tại vòng 2 của khu vực in sao đề thi tốt nghiệp cũng được tiến hành với 63 cán bộ, giảng viên của cơ sở giáo dục đại học thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát độc lập tại 63 Sở GD&ĐT, 1 người /Sở.

Về kiểm tra công tác coi thi trong kỳ thi tốt nghiệp cũng sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở. Thành viên trong mỗi Đoàn kiểm tra được phân công thành các tổ, mỗi tổ kiểm tra trực tiếp 1 điểm thi.

Số lượng thành viên mỗi tổ tại 1 điểm thi tốt nghiệp được điều động trên nguyên tắc: Tổ có 2 người với điểm thi có dưới 15 phòng thi; Tổ có 3 người với điểm thi có từ 15 phòng thi đến 24 phòng thi; Tổ có 4 người với Điểm thi có từ 25 phòng thi đến 34 phòng thi; Tổ có 5 người với điểm thi có từ 35 phòng thi đến 44 phòng thi; Tổ có 6 người với điểm thi có trên 45 phòng thi.

Về kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp , đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức coi thi và việc thanh tra/kiểm tra công tác coi thi của Sở GD&ĐT (bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn khu vực in sao đề thi); Thời gian kiểm tra từ 8/8 đến hết ngày 10/8/2020.

Về thanh tra công tác chấm thi tốt nghiệp sẽ thành lập 63 đoàn thanh tra; mỗi đoàn có từ 4-6 người, thanh tra trực tiếp tại 1 Sở GD&ĐT trong thời gian chấm thi.

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur tổng hợp tin tức giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *