Trang chủ / Điểm chuẩn Đại học (trang 4)

Điểm chuẩn Đại học

Thông tin điểm chuẩn đại học

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Là một trong nhiều trường HOT nên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh. Vậy trong năm 2019, chỉ tiêu của trường là bao nhiêu? Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà ...

Đọc tiếp »

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Là một trong nhiều trường HOT nên Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh. Vậy trong năm 2019, chỉ tiêu của trường là bao nhiêu? Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2018 và chỉ tiêu ...

Đọc tiếp »

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Là một trong nhiều trường HOT nên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh. Vậy trong năm 2019, chỉ tiêu của trường là bao nhiêu? Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại ...

Đọc tiếp »

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Là một trong nhiều trường HOT nên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh. Vậy trong năm 2019, chỉ tiêu của trường là bao nhiêu? Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng năm ...

Đọc tiếp »