Trang chủ / Điểm chuẩn Đại học (trang 10)

Điểm chuẩn Đại học

Thông tin điểm chuẩn đại học

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Là một trong nhiều trường HOT nên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh. Vậy trong năm 2019, chỉ tiêu của trường là bao nhiêu? Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà ...

Đọc tiếp »

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Là một trong nhiều trường HOT nên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh. Vậy trong năm 2019, chỉ tiêu của trường là bao nhiêu? Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà ...

Đọc tiếp »

Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Bảo Lộc năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Để tránh những sai lầm trong việc chọn ngành khi xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Bảo Lộc thì việc tham khảo điểm chuẩn năm 2018 cũng như chỉ tiêu năm 2019 là điều rất quan trọng đối với thí sinh. Trường Đại học Tôn ...

Đọc tiếp »

Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Cà Mau năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Là một trong nhiều trường HOT nên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Cà Mau luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều thí sinh. Vậy trong năm 2019, chỉ tiêu của trường là bao nhiêu? Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Cà ...

Đọc tiếp »

Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Bảo Lộc năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Để tránh những sai lầm trong việc chọn ngành khi xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Bảo Lộc thì việc tham khảo điểm chuẩn năm 2018 cũng như chỉ tiêu năm 2019 là điều rất quan trọng đối với thí sinh. Điểm chuẩn Trường Đại ...

Đọc tiếp »

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương, cơ sở Quảng Ninh năm 2018 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

Để tránh những sai lầm trong việc chọn ngành khi xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương, cơ sở Quảng Ninh thì việc tham khảo điểm chuẩn năm 2018 cũng như chỉ tiêu năm 2019 là điều rất quan trọng đối với thí sinh. Điểm chuẩn Trường Đại học ...

Đọc tiếp »